Regulament cursuri

GENERALITĂŢI

Art. 1

Prin „cursant” se înțelege orice persoană care solicită şi plăteşte servicii de asistenţă turistică şi participă la o activitate de pregătire montană, indiferent de tipul de activitate şi de durată.

Art. 2

Prin „ghid” se înţelege orice persoană calificată (ghid montan, lider montan, instructor de alpinism/escaladă) sau în curs de calificare (ghid aspirant/iniţiator federal) care prestează servicii de asistenţă turistică. Echipa Rucksack.

Art. 3

Prin “curs” se înţelege stagiu de pregătire cu o durată de cinci zile consecutive. Prin “atelier” se înţelege un modul de pregătire pe durata a două zile consecutive. Aceste două variante de instruire sunt prezentate mai departe sub denumirea comună de “cursuri”.

Art. 4

Cursurile desfășurate sub numele comercial ”Rucksack Mountain Guides” sunt organizate de către AECO – Asociația de Educație și Cultură Outdoor în cadrul programului de educație a mersului în natură și se adresează tuturor persoanelor care doresc sa înveţe tehnica necesara pentru a îşi desfăşura activitatea pe munte în siguranţă.

Coordonatorul acestora este Marian Anghel, ghid montan autorizat, Schi und Hochtouren Uebungsleiter (Austria) și vicepreședintele Union of International Mountain Leader Associations (UIMLA).

Art. 5

Alpinismul și activitățile montane, în general, care includ drumeția montană, cățărarea pe stâncă, schiul pe pârtie și în afara pârtiei, sunt activități cu un grad ridicat de risc de accidentare și chiar deces, în ciuda tuturor măsurilor de siguranță luate de organizatori.

Participanții la cursurile de pregătire în aceste activități trebuie să își asume răspunderea pentru riscurile inerente specifice, care nu pot fi acoperite de către organizatori.

CONDIŢII DE ORGANIZARE

Art. 6

Nr. minim de persoane pentru ca un curs să fie organizat este de 3. Nr. maxim de participanţi acceptaţi într-un curs variază în funcţie de raportul ghid/cursanţi şi tipul de activitate.

Art. 7

În cazul în care nu se adună numărul minim de participanţi la curs, organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula desfăşurarea lui, cu restituirea integrală a sumei bani plătite.

CONDIŢII DE PARTICIPARE

Art.8

Toţi participanţii la cursurile de pregătire montană trebuie să aibă vârsta minimă de 16 ani împliniţi, la data inscrierii.

Art. 9

Un minor poate participa la un curs de pregătire montană, numai cu acordul scris al unui părinte sau a tutorelui legal.

Art. 10

Pentru înscriere şi rezervarea locului la un curs, toate persoanele trebuie:
1. să completeze un formular tip pentru înscriere;
2. să achite un avans din contravaloarea cursului pentru rezervarea locului;

Art.11

Avansul achitat pentru rezervarea unui loc la unul din cursurile organizate de noi, nu se restituie și nu este transferabil la alt curs, în cazul în care nu se mai poate participa la cursul la care s-a făcut rezervarea.

Art.12

Toţi cei care s-au înscris la unul din cursurile de cinci zile, trebuie să prezinte în prima zi a stagiului:

Obligatoriu:
1. actul de identitate;
2. acordul unui parinte (pentru minori);

Optional:
– poliţă de asigurare pentru accidente în alpinism, care sa acopere perioada stagiului;

DESFĂŞURAREA CURSULUI

Art.13

La cursurile Rucksack nu pot participa decât cei care au achitat integral contravaloarea lui şi care au îndeplinit condiţiile de participare.

Art. 14

În cazul în care o persoana nu îndeplineşte condiţiile de participare, poate fi exclusă din cadrul cursului, fără restituirea avansului plătit.

Art.15

Dacă vremea se anunţă nefavorabilă, perioada de desfăşurare a cursului se poate modifica, de comun acord cu persoanele înscrise.

Art. 16

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula cursul programat, indiferent de motiv. În aceste conditii, întreaga suma plătită deja de cursanţi, va fi returnată.

Art. 17

Dacă o persoană deja înscrisă la unul din cursuri îşi anulează participarea, indiferent de motiv, avansul achitat la înscriere nu va fi restituit.

Art. 18

Pe parcursul cursului, participanţii sunt obligaţi să dea ascultare ghidului sau instructorului care se ocupă de grupa respectivă şi/sau coordonatorului stagiului.

Art. 19

Pe tot parcursul cursului, la activitățile teoretice și practice, băuturile alcoolice nu sunt acceptate.

Art. 20

Toată activitatea desfăşurată pe parcursul cursului este în armonie cu natura (protecția mediului) şi cu regulamentele din zonă.

Art. 21

Programul activităţilor în cadrul stagiilor integrale de cinci zile este, în general, următorul:
1. dimineaţa/prânz: activitati practice în teren;
2. după amiaza/seara: activităţi teoretice.

RESPONSABILITĂŢI

Art. 22

Excludem asumarea oricărei responsabilităţi privind pierderea, distrugerea proprietăţii, pagube materiale sau răniri personale (inclusiv decesul), pe care le poate suferi clientul, ca rezultat al:

– nepregătirii sale fizice;
– forţelor naturii;
– consumului de băuturi alcoolice;
– defecţiunilor de fabrică ale echipamentului folosit;
– accesului limitat la serviciul medical;

Art. 23

Cursantul va fi direct responsabil de plata bunurilor distruse, folosite pe parcursului cursului.

Art. 24

La începutul cursului, toți cursantii vor semna o „Declaratie de asumare a raspunderii”. In caz contrar, nu vor avea voie sa participe la curs, situaţie în care întreaga sumă plătită deja va fi restituită.

Art. 25

Prin înscrierea la curs, stagiarii ne vor oferi implicit permisiunea de a folosi fotografiile şi imaginile video realizate in timpul cursului, în scopuri de promovare şi reclama ulterioară, fără remunerare.

ÎNCHEIEREA CURSULUI

Art.26

Toţi cursanţii care au participat la un curs vor primi, la cerere, o diplomă care va atesta acest lucru.

Art. 27

Încălcarea unui articol din prezentul regulament, poate duce la excluderea din cadrul cursului, fără restituirea taxei de participare.

Art. 28

Înscrierea si rezervarea de locuri la cursurile ”Rucksack Mountain Guides” presupune acordul cu acest Regulament.