Declaraţie de asumare a răspunderii

Declaraţia de asumare a răspunderii, este un document care se va semna ÎNAINTE de plecarea în tură sau de începerea cursurilor.

Mai jos, textul declaraţiei:

DEFINIŢIE: În această declaraţie, termenul de “tură cu ghid montan” include orice activitate de alpinism, căţărare pe stâncă, căţărare pe gheaţă, schi (incluzând schi de tură, schi-alpinismul, snowboardig-ul şi alte activităţi similare), traversări de gheţari, traversări de creste hivernale, drumeţie, precum şi toate sesiunile de şcolarizare şi instruire, urcarea/coborârea din vehicule şi camparea sau petrecerea nopţii în aer liber.

Prin prezenta declaraţie, eliberez de orice responsabilităţi şi obligaţii, privind pierderea, distrugerea proprietăţii, pagube materiale sau răniri personale (inclusiv decesul), pe care le pot suferi ca rezultat al participării mele la tură cu ghid montan.

Sunt de acord să nu solicit despăgubiri pentru orice pierdere, distrugere a proprietăţii şi răniri personale (inclusiv decesul) pe care le pot suferi ca rezultat al participării mele la tura cu ghid montan.

Recunosc că participarea la tura cu ghid montan prezintă pericole inerente precum şi alte riscuri care pot include:

a. Avalanşe, căderi de pietre, căderi de gheaţă sau căderi de cornişe: care se pot întâmpla frecvent pe terenul unde se desfăşoară tura şi pot fi cauzate de forţele naturii incluzând: înclinarea pantei, straturi de zăpadă, gheaţă, pietre; prin schimbarea condiţilor de vreme; de către alţi căţărători, schiori sau diverse alte motive.

b. Teren muntos şi abrupt: unde o cădere cu sau fără coardă poate determina rănirea sau decesul. În plus, terenul utilizat pentru tura cu ghid montan, are abrupturi sau stânci verticale, tavane sau surplombe care, în starea lor naturală, sunt inerent periculoase. Unele din aceste obstacole periculoase includ crevase, stânci sau bolovani, trunchiuri de copaci, copaci doborâţi, torente, avene şi zăpadă dificilă şi variată.

Turele se desfăşoară pe trasee care nu sunt parcurse cu regularitate şi examinate. Există posibilitatea să mă pierd sau să mă rătăcesc de personalul care încadrează tura sau de companioni din cauza vremii, a suprafeţelor împădurite şi a terenului sălbatic şi stâncos.

c. Vremea: condiţiile meteo se pot schimba rapid şi fără avertizare

d. Apropierea de îngrijirea medicală: care poate să nu fie disponibilă sau eficientă în timpul turei

e. Alegerea şi utilizarea echipamentului: echipamentul se poate strica sau poate deveni inadecvat şi nu poate fi înlocuit sau reparat în timpul turei.
Accept toate pericolele şi riscurile la care voi fi expus în timpul turei cu ghid montan incluzând riscurile descrise şi posibilitatea unor răniri personale inclusiv deces, distrugeri ale proprietăţii, pierderi sau cheltuieli rezultate din aceasta.

Sunt de acord că în tura cu ghid montan trebuie luate toate măsurile de precauţie pentru a reduce riscurile şi a creşte siguranţa, dar nu este posibil să se asigure o siguranţă completă sau dispariţia tuturor riscurilor.

Accept riscurile şi pericolele care pot apărea în tura cu ghid montan şi sunt de acord cu termenii acestei declaraţii.

Confirm că am peste 18 ani, am citit declaraţia şi am înţeles termenii înainte de a o semna.